Nov 15

Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa 14.11.2021 u Republici Srpskoj

TEMA : Dostupnost njege oboljelim od dijabetesa – ako ne sad, kad? 

Svjetski  dana borbe protiv dijabetesa,14.novembar 2021 godine , se  odvija sa  temom :

Dostupnost njege oboljelim od dijabetesa – ako ne sad, kad?  ili „Liječenje dijabetesa –ako ne  sad, kad ? 

za  period  od  2021  do 2023  god.  Tema  se  svodi na to da lijekovi i njega pacijentima oboljelim od dijabetesa bude jednako dostupni u svim dijelovima svijeta.

Obilježavanje Svjetskog  dana  dijabetesa (WDD) pokrenuli    su 1991. godine Međunarodna dijabetesna  federacija  ( IDF )  i Svjetska zdravstvena organizacija kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog eskalacije zdravstvene opasnosti koju predstavlja dijabetes. Svjetski dan dijabetesa postao je zvanični Dan Ujedinjenih nacija 2006. godine usvajanjem Rezolucije Ujedinjenih nacija 61/225.

Obilježava se svake godine 14. novembra, na rođendan Sir Fredericka Bantinga, koji je 1922. zajedno sa Charlesom Bestom otkrio insulin. WDD je najveća svjetska kampanja za podizanje svijesti o dijabetesu koja je dosegla globalnim  učešćem  preko milijardu ljudi u više od 160 zemalja. . Kampanja skreće pažnju na pitanja od najveće važnosti za osobe koje žive sa  dijabetesom  i doprinosi da   dijabetes bude   u žiži javnosti i politike.

Kampanja Svijetskog dana dijabetesa ima  za  cilj  da bude:

  • platforma za promociju napora IDF-a  tokom cijele godine.
  • globalni pokretač za promociju važnosti preduzimanja koordinisanih i usaglašenih akcija za suočavanje sa dijabetesom kao kritičnim globalnim zdravstvenim problemom
  • kampanju predstavlja logotip plavog kruga koji je usvojen 2007. godine nakon usvajanja Rezolucije UN-a o dijabetesu.

 

Plavi krug je globalni simbol za svijest o dijabetesu. Označava jedinstvo globalne zajednice dijabetesa kao odgovor na epidemiju dijabetesa.  Svake godine kampanja Svjetskog dana dijabetesa fokusira se na posvećenu temu koja traje jednu ili više godina.

Kao i  svake  godine  Udruženje  endokrinologa  i  dijabetologa  Republike Srpske  je  obilježilo ovaj  dan  u nedelju 14.11.2021  god  , u parku  „Dr Mladen Stojanović „ sa  početkom  u  10:00 h do  12:00 h u  Banjoj Luci ,   ali i ostalim gradovima  Republike Srpske , shodno  trenutnoj  epidemiološkoj  situaciji . Inače  Svjetski dan  borbe  protiv šećerne  bolesti  se  u Republici Srpskoj  obilježava od  2003  godine.

Akcija je  provedena u saradnji sa Domom zdravlja Banjaluka, kao i Medicinskim fakultetom , Univerziteta  u  Banjoj Luci

Endokrinolozima  iz  Banja Luke  su  se  pridružili i doktori porodične  medicine  i  studenti   završne  godine  Medicinskog  fakulteta , Univerziteta  u  Banjoj  Luci , koji  su  izrazili želju da  se  pridruže ovoj  akciji .

Svjetski dan dijabetesa naše Udruženje je   obilježilo  u skladu sa epidemiološkim mjerama na otvorenom prostoru, u parku „Dr Mladen Stojanović“  Aktivnosti koje  su  provedene :

  • Upoznavanje građana sa prevencijom bolesti
  • Savijeti stručnih osoba (zdravstvenih profesionalaca) o faktorima rizika , načinima samokontrole i  liječenja za sve zainteresovane građane .
  • Dijeljenje informativnih letaka
  • Mjerenje vrijednosti šećera  u krvi
  • Besplatna podjela aparata za mjerenje šećera u krvi, trakica za samokontrolu šećera kao i suplemenata koji se koriste kod ovog oboljenja uz standardnu antidijabetesnu terapiju

 

Uz podršku ljekara porodične medicine i studenata Medicinskog fakulteta u Banja Luci  građani su imali priliku, u parku ” dr Mladen Stojanović”, razgovaraju sa endokrinolozima ,doktorima porodične medicine i dobiju stručne savjete vezane za svoju bolest ali i da dobiju važne informacije o faktorima rizika i mjerama prevencije za nastanak dijabetesa.

Pored savjeta, građanima su studenti  Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u  Banjoj  Luci ( Samsik udruženje  studenata ) mjerili  i vrijednost šećera u krvi  a kod nekoliko pristunih su izmjerene “de novo” povišene vrijednosti šećera, tako da su imali priliku da odmah dogovore pregled kod porodičnog ljekara ili endokrinologa.

Takođe je vršena i besplatna podjela aparata za mjerenje šećera u krvi kao i trakica za samokontrolu šećera.

Oni pacijenti koji već duže vrijeme imaju ovu bolest uz komplikacije,  prije svega dijabetesnu polineuropatiju, su bili u prilici da besplatno dobiju neki od preparata koji se koriste za smanjenje progresije i liječenje ove komplikacije.

Ministarstvo  zdravlja i  socijalne  zaštite u  Vladi  Republike Srpske  je kao  i  svake  godine  institucionalno  je podržalo  aktivnosti  Udruženja endokrinologa  i  dijabetologa  Republike Srpske.  Medicinski   fakultet  je  takođe  podržao   kao i  svake  godine  , obilježavanje Svjetskog  Dana  dijabetesa  , uključivanjem  velikog  broja  studenata  u  naše  aktivnosti.

Akcija je sprovedena uz poštovanje svih epidemioloških mjera i završena je uspješno na veliko zadovoljstvo  prisutnih građana ali aktera ove akcije.

 

Prilog pripremile :                                                

Prof.dr  Snježana Popović-Pejičić
Predsjednik Udruženja  endokrinologa  i  dijabetologa Republike Srpske

Prof.dr  Aleksandra Marković
Podpredsjednik Udruženja  endokrinologa  i  dijabetologa Republike Srpske

 

About The Author