Dec 11

Završen međunarodni simpozijum „ 1. DANI ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE“

Završen međunarodni simpozijum „ 1. DANI ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE“

 

U Banja Luci je završen trodnevni međunarodni simpozijum „1. Dani endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske“, održan od 01. do 03. decembra 2023. godine u organizaciju Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske. Simpozijum je imao ogroman odjek u regionu, uzimajući u obzir  gostujuće predavače iz Srbije i iz Federacije Bosne i Hercegovine. Odaziv učesnika je bio neočekivan, jer je od planiranih 60, na kraju učestvovalo 160 stručnjaka. Tokom simpozijuma 30 iskusnih predavača prenijelo je ljekarima najnovija saznanja i svoja iskustva, na dobrobit opšteg zdravlja stanovništva i boljeg liječenja. Veliki doprinos uspješnosti ovog skupa su dali i ljekari drugih specijalnosti, prije svega kardiolozi i ljekari porodične medicine, koji su bili aktivni sudionici skupa. Doprinos svojim prisustvom su dali i nefrolozi i specijalizanti svih internističkih disciplina.

 

Značaju ovog skupa doprijela je i institucionalna podrška Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na čelu sa ministrom dr Alenom Šeranićem, koji je otvorio Simpozijum. Nesebična podrška skupu je stigla i od generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prof. dr Vlade Đajića i Medicinskog fakulteta  u Banjoj Luci, Dekana prof. dr Ranka Škrbića i prof. dr Nenada Ponorca, prodekana za nastavu, koji je prisustvovao svečanom otvaranju i obratio skupu. Podrška, u vidu prisustva skupu eminentnih predstavnika, je stigla i sa Medicinskog fakulteta u Foči sa kojim Udruženje endokrinologa i dijabeteologa ostvaruje dugogodišnju saradnju.

Organizacija ovog Simpozijuma ima nekoliko važnih aspekata. Prije svega edukaciju i razmjenu znanja, koje omogućava ljekarima iz Republike Srpske ali i cijele regije da se sastanu i razmjene najnovije informacije i iskustva iz ove oblasti. Podizanje svijesti o endokrinološkim poremećajima je takođe veoma važan segmet ovog događaja, koji je ukazao na značaj prevencije, dijagnoze i pravovremenog liječenja endokrinoloških poremećaja. Svakako, jedan od najvažnijih aspekata Simpozijuma jeste uspostavljanje profesionalnih veza i saradnje između zdravstvenih ustanova i istraživačkih institucija te razmjena informacija o najboljim praksama.

 

Ovakvi skupovi su od ogromnog značaja jer smo svjedoci brojnih promjena u pristupu i liječenju oboljelih od endokrinoloških bolesti. Jedno od najuzbudljivijih polja koje se razvija u oblasti endokrinologije i dijabetologije jeste razvoj novih lijekova. Upravo na ovom skupu su predstavljena najnovija dostignuća na polju liječenja šećerne bolesti, tumora hipofize, reproduktivnih i metaboličkih poremećaja sa osvrtom na komplikacije i komorbiditete. Od velike je važnosti da savremena endokrinologija stavlja pacijenta u centar i naglašava da je cilj liječenja endokrinološkog pacijenta blagostanje pacijenta i poboljšanje kvaliteta života a to je svakako cilj novih lijekova i metoda liječenja.

Poneseni velikim odazivom i zadovoljstvom učestvovanja na ovom simpozijumu, duboko vjerujem da će „ DANI ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE“ postati tradicija, i da će mladi endokrinolozi nastaviti ono što što su afirmisani endorkinolozi započeli.

About The Author