Apr 15

9. Kongres endokrinologa Srbije

Endokrinolozi iz Evrope i regiona na jednom mjestu Tradicionalni Kongres endokrinologa Srbije, održan u Beogradu od 21.- 24.marta 2024. godine, okupio je endokrinologe iz regiona i Evrope, sa oko 800 učesnika. Više od 20 endokrinologa i specijalizanata iz Republike Srpske su bili dio ovog velikog skupa i na taj način dali podršku našim kolegama, profesorima, učiteljima i prijateljima. Tokom 12 smipozijuma raspravljalo se o najznačajnijim aktuelnostima iz svih oblasti endokrinologije i dijabetologije. Ipak, može se reći da je veliki dio tematskih oblasti bio posvećen gojaznosti kao hroničnoj bolesti, upozoravajući na komplikacije koje zahvataju svaki sistem oragana i medicinsku specijalnost. Prema globalnoj prevalenci gojaznosti smatra se da će do 2035. godine u svijetu biti 4 milijarde ljudi prekomjerno uhranjeno i gojazno. Zbog toga je velika pažnja tokom trajanja kongresa bila posvećena najnovijoj terapiji u liječenju gojaznosit i izboru lijekova za gojaznost na osnovu fenotipova gojaznosti. Ukazan je značaj na povezanost gojaznost i srčanih aritmija, posebno na povećan rizika nastanka fibrilacije atrija kod gojaznih osoba. Kardiometabolički komorbiditeti, kao što su hipertenzija, dislipidemija, insulinska rezistencija/dijabetes, su često udruženi sa gojaznošću. Poslednjih petnaestak godina ekvivalentan porast gojaznosti i terminalne bubrežne slabosti uslovio je i povećan interes za ispitivanje uloge gojaznosti u nastanku gojaznošću uslovljene bolesti bubrega, te je i o ovom problemu bilo govora tokom kongresa. Dosadašnja istraživanja ukazuju na to da je gojaznost sama po sebi nezavisan faktor rizika za nastanak bubrežnog oštećenja, te je skrenuta pažnja da na vrijeme mislimo o zdravlju bubrega kod pacijenata sa dijabetesom, posebno ukoliko su gojazni. Ono što je bilo u fokusu jeste i promjena u terapijskom pristupu kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2 i skretanje sa glukocentričnog ka holističkom pristupu u liječenju ovih pacijenata. S tim u vezi, dosta govora je bilo o lijekovima iz grupe GLP-RA , njihovom anti-aterosklerotskom efektu i kardiovaskularnim benefitima, u smilu smanjenja rizika od kardiovaskularne smrti, nefatalnog infarkta srca i nefatalnog šloga. Posebno su bila zanimljiva predavanja posvećana lijekovima iz grupe SGLT-2 inhibitora, prvobitno namijenjenim za snižavanje šećera u krvi a za koje je kasnije dokazano da imaju značajan benefit ne samo na srce već i na bubrege. Pokazano je da primjena ovih lijekova ima konzistentan kardiorenalni benefit kao i redukciju smrtnosti u svim stadijumima hronične
bubrežne insuficijencije. Stoga se ova terapija preporučuje kao terapija prve linije za liječenje pacijenata sa hroničnom bubrežnom bolesti. Brojna istrživanja su pokazala da ovi lijekovi normalizuju i metabolizam lipida, te mogu prevenirati dislipidemije i posljedice koje ona izaziva u pacijenata sa tipom 2 dijabetesa. Ovo su samo neki segmenti bogatog naučnog programa tokom četiri dana trajanja Kongresa. Svakako da je bilo riječi i o svim drugim oblastima iz endokrinologije. Takođe, velika čast i zadovojstvo mi je, što sam kao pozvani predavač, imala priliku da održim predavanje pod nazivom „Hipofizitis – dijagnostičke zamke“. Iskreno vjerujem da su svi učesnici otišli sa kongresa bogatiji novim saznanjima.

Tekst pripremila: Prof. dr Aleksandra Marković

About The Author