ESC smjernice za dijabetes, predijabetes i KVB

2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Drugo obavještenje

EASD – ADA position statement

HbA1c Consensus Statement

2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Smještaj

2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Zbornik

2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Program

Prvo obavještenje Simpozijum reproduktivne endokrinologije

2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Prvo obavještenje

2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Programska knjiga

Report HbA1c 2011

2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Satelitski simpozijumi

Simpozijum reproduktivne endokrinologije sa međunarodnim učešćem – Prvo obavještenje

Uputstvo za autore- 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim
učešćem