Nov 16

OBILJEŽAVANJE SVJETKSOG DANA BORBE PROTIV DIJABETESA 2023.

Međunarodna federacija za dijabetes (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija(WHO) su 1991. godine pokrenule inicijativu za obilježavanje „Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti“ kao odgovor na rastuću prevalenciju ovog oboljenja u svijetu. Ovaj dan predstavlja najveću globalnu kampanju posvećenu podizanju svijesti o dijabetesu. Shodno tome, Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske je, u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske i studentima Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, tradicionalno, obilježilo „Svjetski dan borbe protiv dijabetesa“.

 

Ovogodišnji slogan je „Upoznaj svoj rizik, znaj svoj odgovor“ sa fokusom na prevenciju i rano otkrivanje šećerne bolesti. U tom svjetlu, članovi našeg udruženja su, na čelu sa predsjednicom prof. dr Aleksandrom Marković, proveli niz aktivnosti u cilju edukacije stanovništva o važnosti ranog otkrivanja i liječenja dijabetesa. Upriličena su gostovanja na nacionalnim televizijama, kao i konferencija za novinare u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Osim toga, u sklopu obilježavanja ove manifestacije, upriličeno je besplatno mjerenje vrijednosti glikemije i arterijskog krvnog pritiska za sve zainteresovane građane u Centalnom holu UKC RS uz edukaciju i savjetovanje od strane medicinskih stručnjaka – ljekara, medicinskih sestara i
studenata Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. O važnosti ove aktivnosti Udruženja najviše govori činjenica da je tokom sat vremena preko stotinu građana izmjerilo vrijednosti šećera u krvi a povišene vrijendnosti u smislu šećerne bolesti i poremećaja tolerancije glukoze su nađene kod oko 10% što ukazuje da Republika Srpska nažalost ide u korak sa svjetskim trendovima porasta prevalencije i incidencije ovog oboljenja.

Prilog pripremila:
Dr Tamara Dojčinović
Član UED RS

About The Author